• An error has occurred, which probably means the feed is down. Try again later.

Nhe

Nacka hockey education

Nacka hockey education är samlingsnamnet för våra hockeyutbildningar som riktar sig till spelare oavsett klubbtillhöriget. Utbildningarna utvecklas och arrangeras av Nacka Hockeyklubb och de är förberedande för spel på medel och hög nivå. Ambitionen med Nhe är att vara med och utveckla kvaliteten i svensk ishockey.

With the ambition to contribute to the development of Swedish ice hockey, Nacka Hockey club (NHK) runs open ice hockey development programs for players representing teams inside or outside of Sweden. The programs are run under the same head, Nacka hockey education and are developed by leading ice hockeycoaches, engaged by NHK, in cooperation with the board of NHK.  Players with strong ambitions are welcome to join!